عضویت کارفرمایان

کارجو هستید؟ اینجا کلیک کنید
خدمات تعرفه
ایجاد آگهی استخدام
به مدت 30 روز فعال در سایت
انتشار در خبرنامه
1 بار انتشار در کانال تلگرام
15000 تومان
افزایش انتشار در کانال تلگرام تا 10 بار
هر 3 روز یک بار انتشار
15000 تومان
فعال شدن امکان آزمون برای آگهی 9000 تومان
رایگان
طراحی سفارشی آزمون توسط کارلیب 99000 تومان