استخدام کارمند اداری و پشتیبانی

کارمند اداری و پشتیبانی


بانیبر

استخدام منشی و مسئول دفتر

بانیبر

1397/01/28


تهران تمام وقت کارمند اداری و پشتیبانی
شرکت تخفیفان

استخدام کارشناس پشتیبانی مشتریان

شرکت تخفیفان

1397/01/28


تهران تمام وقت کارمند اداری و پشتیبانی
مجتمع فنی تهران ( نیاوران )

استخدام کارشناس زبان انگلیسی (Supervisor)

مجتمع فنی تهران ( نیاوران )

1397/01/26


تهران تمام وقت کارمند اداری و پشتیبانی
کافه تدریس

استخدام پشتیبان و امور مشتریان - شیفت شب

کافه تدریس

1397/01/25


تهران تمام وقت کارمند اداری و پشتیبانی
بامیلو

استخدام BFC Process Engineer

بامیلو

1397/01/19


تهران تمام وقت کارمند اداری و پشتیبانی
آی آرتریپ

استخدام مدیر دفتر - منشی

آی آرتریپ

1397/01/18


تهران تمام وقت کارمند اداری و پشتیبانی
اسپارد

استخدام کارشناس ثبت قرارداد و امور اداری

اسپارد

1397/01/18


تهران تمام وقت کارمند اداری و پشتیبانی
انتشارات مدیران

استخدام مسئول دفتر

انتشارات مدیران

1397/01/15


تهران تمام وقت کارمند اداری و پشتیبانی
مدیانا

استخدام کارشناس پشتیبانی (شیفت عصر)

مدیانا

1397/01/15


تهران تمام وقت کارمند اداری و پشتیبانی
فلورنس

استخدام پشتیبان فروش (سایت و شبکه های اجتماعی)

فلورنس

1397/01/09


تهران تمام وقت کارمند اداری و پشتیبانی
رایان پردازش بارمان

استخدام پشتیبان اس کیو ال

رایان پردازش بارمان

1397/01/06


تهران تمام وقت کارمند اداری و پشتیبانی
وی کلیک

استخدام کارمند اداری

وی کلیک

1396/12/19


تهران تمام وقت کارمند اداری و پشتیبانی