استان
  • تا 4 میلیون تومان

  • 4 تا 8 میلیون تومان

  • 8 تا 12 میلیون تومان

  • 12 تا 15 میلیون تومان

  • بیش از 15 میلیون تومان

  • تمام وقت

  • پاره وقت

  • دورکاری

  • کارآموزی

از آخرین فرصت‌ها با خبر شوید مرا مطلع کن

8 فرصت استخدام

عمدباکس | omdbox
عمدباکس در تهران
قرارداد پاره وقت (حقوق 8 تا 12 میلیون تومان)
ارسال رزومه
کیان کارای پارسا | kiankaraparsa

مهندس مکانیک

4 ماه پیش
4 ماه پیش فوری
قرارداد تمام وقت (حقوق بیش از 15 میلیون تومان)
ارسال رزومه

کارشناس فروش

4 ماه پیش
4 ماه پیش فوری
کاماپرس در تهران
قرارداد تمام وقت (حقوق 8 تا 12 میلیون تومان)
ارسال رزومه
آوان گشت | AvanGasht
آوان گشت در اصفهان
قرارداد تمام وقت (حقوق 4 تا 8 میلیون تومان)
ارسال رزومه
قرارداد تمام وقت (حقوق 8 تا 12 میلیون تومان)
ارسال رزومه
فرخنده | Farkhondeh

استخدام پذیرشگر

4 ماه پیش
4 ماه پیش فوری
فرخنده در کوچصفهان
قرارداد تمام وقت (حقوق 4 تا 8 میلیون تومان)
ارسال رزومه

روابط عمومی

4 ماه پیش
4 ماه پیش فوری
قرارداد پاره وقت (حقوق 4 تا 8 میلیون تومان)
ارسال رزومه

کارشناس پشتیبانی

4 ماه پیش
4 ماه پیش فوری
جاباما در تهران
قرارداد تمام وقت (حقوق 8 تا 12 میلیون تومان)
ارسال رزومه