استان
  • تا 4 میلیون تومان

  • 4 تا 8 میلیون تومان

  • 8 تا 12 میلیون تومان

  • 12 تا 15 میلیون تومان

  • بیش از 15 میلیون تومان

  • تمام وقت

  • پاره وقت

  • دورکاری

  • کارآموزی

از آخرین فرصت‌ها با خبر شوید مرا مطلع کن

2 فرصت استخدام کارشناس تولید محتوا در استان تهران

عمدباکس | omdbox
عمدباکس در تهران
قرارداد پاره وقت (حقوق 8 تا 12 میلیون تومان)
ارسال رزومه

کارشناس تولید محتوا

1 ماه پیش
1 ماه پیش فوری
ملی پیامک در تهران
قرارداد تمام وقت (حقوق 8 تا 12 میلیون تومان)
ارسال رزومه