استان
  • تا 4 میلیون تومان

  • 4 تا 8 میلیون تومان

  • 8 تا 12 میلیون تومان

  • 12 تا 15 میلیون تومان

  • بیش از 15 میلیون تومان

  • تمام وقت

  • پاره وقت

  • دورکاری

  • کارآموزی

از آخرین فرصت‌ها با خبر شوید مرا مطلع کن

3 فرصت استخدام فروش و بازاریابی – کارشناس و مدیر

کیان کارای پارسا | kiankaraparsa

مهندس مکانیک

5 ماه پیش
5 ماه پیش فوری
قرارداد تمام وقت (حقوق بیش از 15 میلیون تومان)
ارسال رزومه

کارشناس فروش

5 ماه پیش
5 ماه پیش فوری
کاماپرس در تهران
قرارداد تمام وقت (حقوق 8 تا 12 میلیون تومان)
ارسال رزومه

کارشناس پشتیبانی

5 ماه پیش
5 ماه پیش فوری
جاباما در تهران
قرارداد تمام وقت (حقوق 8 تا 12 میلیون تومان)
ارسال رزومه