استان
  • تا 4 میلیون تومان

  • 4 تا 8 میلیون تومان

  • 8 تا 12 میلیون تومان

  • 12 تا 15 میلیون تومان

  • بیش از 15 میلیون تومان

  • تمام وقت

  • پاره وقت

  • دورکاری

  • کارآموزی

از آخرین فرصت‌ها با خبر شوید مرا مطلع کن

1 فرصت استخدام فروشنده / بازاریاب و ویزیتور / صندوقدار

قرارداد تمام وقت (حقوق 8 تا 12 میلیون تومان)
ارسال رزومه