استخدام و منابع انسانی

استخدام از مهمترین اقدامات و تصمیمات در حوزه مدیریت منابع انسانی است، آنقدر مهم که برخی صاحبنظران استخدام را سنگ بنای موفقیت سازمان­ها می­‌دانند.

به عقیده آقای "پیتر دراکر" هیچ سازمانی نمی‌­تواند کاری بیش از توانایی کارکنانش انجام دهد.

استخدام افراد مناسب و شایسته کمک می­‌کند تا استراتژی­‌های سازمان بخوبی تحقق یابد.

استخدام کارکنان خلاق، سازمان را خلاق و استخدام کارکنان منظم، سازمان را منظم می­‌کند.

سازمان­ها و مدیران، مایلند کسانی را استخدام کنند که با فضا، فرهنگ و ارزش­‌های سازمان سازگارند و به تقویت و تحکیم آن کمک می­‌کنند.

مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی ‌(CBHRM)
استخدام و منابع انسانیاصول مدیریت کسب و کار

مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی ‌(CBHRM)

پس از آن‌ که روانشناسان دریافتند آزمون‌های سنتی، مانند آزمون‌های استعداد تحصیلی و دانش بنیان موفقیت شغلی را به طور دقیق پیش‌بینی نمی‌کنند، کارفرمایان با ارزیابی شایستگی‌های خاصی برای...