مسائل حقوقی کارجو

مسائل حقوقی در کسب و کارها از جمله  قراردادهای کار‌ی یکی از مهمترین مواردی است که کارفرما و کارجو هردو باید به آن آگاه باشند. از جمله مسائلی که باید در این زمینه بدانیم عبارت است از

  • انواع قرارداد کار
  •  نکات مهم حین قرارداد
  •  وظابف و حقوق کارمند و کارفرما دربرابر هم
  •  موارد فسخ قرارداد

و...