بازاریابی و فروش

مدیریت هر کسب‌وکاری نیاز به دانش و آگاهی در زمینه‌های مختلفی دارد.

یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که هر مدیری برای به سرانجام رساندن کسب‌وکارش به آن نیاز دارد، آگاهی از اصول بازاریابی و فروش است.

زیرا بخش بازاریابی و بخش فروش، دو رکن اصلی شرکت ها هستند که نقش بسزایی در موفقیت و شکست آنها برعهده دارند.

در هر صورت فروش فرآیندی کوتاه مدت و مشتری محور است، درحالیکه بازاریابی فرآیندی بلند مدت و محصول محور می‌باشد.

تفاوت بازاریابی و فروش

  • فروش در پی برآوردن نیازهای شرکت است.
  • بازاریابی به دنبال برآوردن نیاز مشتری است.