استخدام و منابع انسانی

استخدام از مهمترین اقدامات و تصمیمات در حوزه مدیریت منابع انسانی است، آنقدر مهم که برخی صاحبنظران استخدام را سنگ بنای موفقیت سازمان­ها می­‌دانند.

به عقیده آقای "پیتر دراکر" هیچ سازمانی نمی‌­تواند کاری بیش از توانایی کارکنانش انجام دهد.

استخدام افراد مناسب و شایسته کمک می­‌کند تا استراتژی­‌های سازمان بخوبی تحقق یابد.

استخدام کارکنان خلاق، سازمان را خلاق و استخدام کارکنان منظم، سازمان را منظم می­‌کند.

سازمان­ها و مدیران، مایلند کسانی را استخدام کنند که با فضا، فرهنگ و ارزش­‌های سازمان سازگارند و به تقویت و تحکیم آن کمک می­‌کنند.

مدیر محصول کیست؟
استخدام و منابع انسانی

مدیر محصول کیست؟

مدیر محصول (product manager) از تاثیرگذارترین مدیران در مسیر موفقیت‌ کسب و کارها به حساب می‌آید. این شخص با انجام وظایف خود تاثیر فو‌ق‌العاده‌ای بر بازخوردهای مشتری گذاشته و...