استخدام، مصاحبه و رزومه

رزومه، نوشته‌ای شامل اطلاعات شخصی، اطلاعات تحصیلی، سوابق شغلی، سوابق پژوهشی، مهارت ها و علایق فردی است که به دنبال یافتن شغل است. هر روزه تعداد سازمان ها و شرکت ها افزایش می یابد و بازار کار گسترده تر و گسترده تر می شود.

امروزه رزومه نویسی تبدیل به یک مهارت بسیار مهم شده است. ارائه یک رزومه خوب می تواند بین یک فرد و رقبای وی تمایز ایجاد کرده و کارفرما را راضی به دعوت از کارجو برای ترتیب دادن یک مصاحبه کاری نماید.

پس از نگارش یک رزومه خوب، یک مصاحبه کاری موفق، بسیار حائز اهمیت خواهد بود.