کارجو

کارجو یا متقاضی کار ، فردی است که با توجه به توانایی‌ها و مهارت‌های خود به دنبال شغلی مناسب است و در سایت‌ها و پلتفرم‌های استخدام، آگهی‌ها و فرصت‌های شغلی را بررسی می‌کند.