معرفی به دیگران

کسب جایگاه اجتماعی و شهرت برند برای هر کسب و کاری مهم است. بنابراین نیاز است که از خدمات دیجیتال مارکتینگ برای معرفی خود به دیگران استفاده کنیم. یکی از این خدمات رپورتاژ آگهی است.