مسائل حقوقی کارجومسائل حقوقی کارفرما

میزان حقوق و پایه حقوق وزارت کار 99

در روزهای منتهی به آخر سال، کارمندان و کارگران چشم انتظار تعیین حداقل حقوق از سوی وزارت کار هستند. مسئله‌ای که ارتباط مستقیم با معیشت مردم و اقتصاد کشور خواهد داشت.
شورای عالی کار براساس تورم، هر ساله میزان حقوق و دستمزد و مزایای کارگران و کارمندهای بخش‌های مختلف اقتصادی دولتی و خصوصی در سراسر کشور را اعلام می‌کند و با توجه به عواملی مثل شرایط کار، تحصیلات و رده شغلی حداقل حقوق توسط وزارت کار اعلام شده و به واحدهای صنفی ابلاغ می‌شود.

در این مقاله به مسائل مربوط به حقوق براساس مصوبات وزارت کار یا اصطلاحا "پایه حقوق وزارت کار" در سال ۹۹ و عوامل تاثیرگذار بر آن می‌پردازیم.

نهاد تعیین کننده حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان

طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل مزد حقوق بگیران در صنایع مختلف دولتی و خصوصی را برای تمام نقاط کشور و با توجه به شرایطی که در ادامه خواهد آمد اعلام کند.
کارفرمایان موظفند که حقوق و مزایای کارگران و کارمندان خود را در زمان قرارداد چه کوتاه مدت، موقت و چه بلند مدت و یا رسمی و قرارداد آزمایشی به اندازه حقوق پایه وزارت کار پرداخت کنند.

مهم‌ترین شرایط در تعیین حقوق و دستمزد

برای تعیین حداقل حقوق یا پایه حقوق وزارت کار دو فاکتور مهم مورد بررسی شورای عالی کار قرار گرفته و نهایتا بعد از ارزیابی آن‌ها و همچنین مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص مقدار افزایش حقوق، اقدام به اعلام پایه حقوق می‌گردد، این شرایط شامل:

 1. توجه به نرخ تورم و درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به آن تاثیر نرخ تورم در افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان گفته می‌شود.
 2. مزد تعیین شده و افزایش حقوق باید به گونه‌ای باشد که مایحتاج زندگی یک خانواده در سطح متوسط را تامین کند، تعیین میزان معیشت خانوار ، عددی است که از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود.

همچنین باید گفت در کنار این دو عامل تعیین کننده، سابقه کار، تحصیلات و رده شغلی نیز در تعیین حداقل حقوق وزات کار تاثیرگذار خواهند بود.

حداقل حقوق وزارت کار در سال ۹۹

همان‌طور که ذکر کردیم جداول حداقل حقوق و دستمزد، حقوق قانون کار یا حقوق اداره کار سالانه براساس قانون ۴۱ شورای عالی و براساس فاکتورهایی که در بالا به آن‌ها اشاره کردیم اعلام می‌شود.

هر ساله به دلیل مشکلات اقتصادی و تورم بالا در کشور، کارمندان در خواست افزایش حقوق بیشتری دارند، از طرفی پرداخت حقوق به کارمندان و کارگران توسط کارفرمایان نیز تحت تاثیر همین عوامل یعنی تورم و گرانی قرار می‌گیرد و باعث می‌شود که کارفرمایان نیز از افزایش حقوق کارمندان استقبال نکنند.

به همین دلیل وزارت کار با تعیین حداقل دستمزد کارگری، پایه حقوق سالانه، مقدار عیدی و سنوات و ساعات کاری مطابق با قانون کار به شکل جداولی تحت عنوان جدول حقوق و دستمزد سالانه منتشر می‌کند که باعث می‌شود اختلاف نظر کارفرما و کارگر در زمان عقد قرارداد به حداقل برسد.

حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹

براساس مصوبه مورخه ۲۰ فروردین سال ۹۹ شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران به صورت روزانه ۶۳۶۸۰۹ ریال است. بنابراین باید گفت پایه حقوق کارمندی سال ۹۹ به ازای هر روز کار این مبلغ است.
یعنی پایه حقوق کارگری براساس وزارت کار مبلغ ۱۹۱۰۴۲۷۰ ریال، ماهانه تعیین شده است. البته گفتنی است به این حقوق ماهانه مبالغی تحت عنوان مزایا از جمله بن‌های ماهیانه، حق مسکن، حق اولاد و... اضافه خواهد شد.

میزان دریافتی کارگران

میزان دریافتی کارگران بر اساس حداقل حقوق تعیین شده از سوی وزارت کار با مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال ،

حق خوارو بار ماهانه: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

حق مسکن و حق اولاد به ازای هر فرزند معادل ۱۹۱۰۴۲۷ ریال

به صورت ماهانه اضافه می‌گردد. این در حالی است که هر ماه ۷ درصد از مبلغ کل حقوق جهت سهم بیمه از حقوق کارگر کسر خواهد شد.
باید توجه داشت که میزان حقوق و دستمزد تحت تاثیر عواملی مثل اضافه کاری در روزهای غیر تعطیل، تعطیل، شیفت کاری صبح، عصر یا شب، عیدی و سنوات بر اساس داشتن سابقه کار افزایش خواهد یافت.

حداقل دستمزد اضافه کاری

حداقل دستمزد اضافه کاری ساعتی ۱۲۱۶۲۸ ریال

اضافه کاری در شیفت شب ساعتی ۳۰۵۹۲ ریال

فوق‌العاده هر ساعت کار در روز جمعه ساعتی ۳۴۷۶۶ ریال

فوق‌العاده نوبت کاری صبح، عصر و شب ساعتی ۲۸۶۶۹۰۵ ریال

عیدی و سنوات کارگران در سال 99

عیدی ۳۸۲۰۸۵۴۰ ریال و سنوات نیز ۲۶۱۰۴۲۷۰ ریال و پایه سنوات در صورت داشتن ۱ سال سابقه کار بیشتر ۱۰۰۰۰۰ ریال تعیین شده است.

محاسبه حقوق کارگر پاره‌وقت 

برای کارمندان و کارگران با قرارداد کار پاره‌وقت، حقوق و مزایا طبق قانون وزارت کار و مطابق با حداقل حقوق مشخص شده در ازای یک ساعت کار پرداخت خواهد شد. ضمن این که تعیین دستمزد و مزایای قانونی در قرارداد کار پاره‌وقت با توافق طرفین و متناسب با ساعت کاری مشخص می‌شود.

مبنای محاسبه حقوق پاره‌وقت، برای کارگران ساعتی یا اصطلاحا پاره‌وقت، مزد ثابت و مزایای ثابت طبق قانون کار است، برای محاسبه مزد ثابت:
میزان دستمزد روزانه اعلام شده از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بر عدد ۷.۳۳ (ساعت کاری روزانه که اصطلاحا ۸ ساعت در نظر گرفته می‌شود) تقسیم شده و نرخ یک ساعت حقوق ثابت به دست می‌آید.

محاسبه حقوق ثابت کارگر پاره‌وقت

برای محاسبه مزایا نیز مبلغ بن کارگری و حق مسکن بر عدد ۷.۳۳ تقسیم می‌شود. جمع این دو عدد حقوق ثابت کارگر پاره‌وقت خواهد بود.
در واقع با توجه به میزان ساعات کار مشخص شده در قرارداد، حقوق پرداختی کار با ضرب ساعات انجام کار در پایه حقوق اعلامی از سوی وزارت کار برای کار پاره‌وقت تعیین می‌شود.

پایه حقوق وزارت کار

محاسبه سنوات و عیدی سال ۹۹

به کارمندانی که در سال ۱۳۹۹ یک سال سابقه کار داشته باشند و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آن‌ها گذشته باشد، مبلغ ۳۳۳۳۴ ریال به‌عنوان پایه سنوات پرداخت خواهد شد. محاسبه عیدی و پاداش سالانه نیز حاصل سابقه کار ضربدر دوبرابر آخرین حقوق دریافتی کارمند است.

باید توجه داشت که سنوات به صورت ماهیانه محاسبه می‌شود و در نهایت در صورت رسیدن سابقه کار به یکسال از آن استفاده می‌شود و در سال‌های پس از تطبیق نیز این مبلغ با توجه به درصدهایی که شورای عالی کار به عنوان سنوات اعلام می‌کند افزایش خواهند یافت.

فرمول محاسبه حقوق پایه، سنوات و عیدی سال 99

در سال ۹۹ سنوات بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:

(تعداد روزهای کاری هر ماه × ۳۳۳۳۴ ریال) + حقوق پایه ماهانه اعلام شده از سوی وزارت کار = حقوق پایه ماهانه در سال دوم

در مورد عیدی و سنوات کارگران و کارمندان پاره‌وقت نیز میزان حقوق پایه کارگر پاره‌وقت تقسیم بر حقوق کامل شده و عدد حاصل در مبلغ کامل عیدی اعلام شده از سوی وزارت کار ضرب می‌شود، عدد به دست آمده عیدی و پاداش کارگران پاره‌وقت طبق قانون کار خواهد بود.
برای مثال برای کارگری که هر ماه ده روز کاری دارد مبلغ عیدی و پاداش او یک سوم مبلغ تعیین شده از سوی وزارت کار خواهد بود.

ساعت کار قانونی طبق وزارت کار 

مواد ۵۱ و ۵۲ قانون کار ساعت کار قانونی کارگران در سال ۹۹ را تعیین کرده است. در ماده ۵۱ قانون کار ساعت کار هفتگی کارمندان قانون کار تعیین شده و در ماده ۵۲ قانون کار نیز ساعات کار قانونی و موظفی مشاغل سخت و زیرزمینی تعیین شده است.

طبق ماده ۵۱ قانون کار و تبصره ۱ و ۲ همان ماده ساعت کار موظفی کارگران و کارمندان عبارتند از:

1. کارگران عادی: ۴۴ ساعت در هفته

2. ساعت کار موظفی کارمندان شاغل در مشاغل سخت، زیان‌آور و زیرزمینی: حداکثر ۳۶ ساعت در هفته

در حالت کلی باید اعلام کنیم طبق تصمیم هیئت وزیران، حقوق دریافتی افراد شاغل در دستگاه‌های دولتی یک افزایش ۱۵ درصدی را تجربه کرده است که پس از اعمال افزایش حقوق، حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان نهادهای دولتی کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان نخواهد بود.
اگر می‌خواهید که بدانید چگونه حقوق بازنشستگی خود را بیشتر کنید؛ به وبلاگ کارلیب مراجعه کنید.

تاثیر حداقل حقوق و دستمزد کارگران در اقتصاد

باید توجه داشت که حداقل دستمزد کارمندان و کارگران نیز یکی از مسائل مهمی است که اگر با حساسیت‌ها و مطابق با استانداردها تعیین نشود، می‌تواند اثرات مخربی بر روی تورم داشته باشد.
تعیین حداقل دستمزد و اثرات آن در اقتصادهای مختلف یک موضوع مهم اقتصادی است. دلیل اهمیت آن عکس‌العمل بنگاه‌ها جهت کاهش اشتغال و همچنین اثرات تورمی آن در اقتصادها است.

یکی از چالش‌برانگیزترین محور بحث‌های حداقل دستمزد، موضوع اثر آن بر سطح اشتغال در جوامع است. آنچنان‌که مخالفان حداقل دستمزد معتقدند اگر حداقل دستمزد، بالاتر از نرخ متداول بازار تعیین شود، اشتغال کاهش می‌یابد بنابراین بسیاری از کارگرانی که حداقل دستمزد برای کمک به آنها اعمال می‌شود ممکن است کار خود را از دست بدهند.
در عمل نیز مقامات ذی‌صلاح تمایل به در نظر گرفتن حداقل دستمزدها به‌عنوان هزینه تولید دارند. این دیدگاه تاکید بر جنبه‌های منفی افزایش حداقل دستمزد بر اشتغال را تقویت می‌کند.

بین بهره‌وری نیروی کار و حداقل دستمزد واقعی در بخش‌های اقتصادی و صنایع بزرگ ارتباطی وجود ندارد و افزایش حداقل دستمزد، موجب می‌شود که متوسط دستمزد و جبران خدمات در کلیه صنایع افزایش یابد.
به‌عبارت دیگر با اتخاذ سیاست حداقل دستمزد، نه‌تنها درآمد کارگران با درآمد پایین، بلکه دستمزد کلیه کارگران افزایش می‌یابد و بنگاه‌ها با افزایش حداقل دستمزد مجبور می‌شوند دستمزد کلیه کارکنان را افزایش دهند و این افزایش در دستمزدها، ارتباطی با بهره‌وری آنها ندارد.

بنابراین سیاست حداقل دستمزد، هزینه‌های بنگاه را به‌شدت افزایش داده و در صورتی که این افزایش دستمزد با افزایش بهره‌وری همراه نباشد می‌توان پیش‌بینی کرد که صنایع بزرگ از حالت رقابتی، به‌ویژه در سطح بین‌المللی دور می‌شوند.
از طرف دیگر با وجود اثبات موضوع فوق در سال‌های گذشته، بر‌خی مطالعات دیگر بحث می‌کنند که بازار برای نیروی کار غیر‌ماهر، رقابتی نیست و کارفرماها در تعیین دستمزد از قدرت برخوردارند.

در نتیجه افزایش در حداقل دستمزد لزوما منجر به کاهش اشتغال نمی‌شود و باید این مورد به صورت اختصاصی مورد بررسی قرار گیرد.

چرا حقوق اداره کار سال ۹۸ افزایش یافت؟

در سال ۹۸ حداقل حقوق و مزایای دریافتی کارگران و کارمندان مبلغی در حدود یک میلیون پانصد و هفده هزار تومان بود. این حقوق با توجه به افزایش چند درصدی نسبت به دریافتی حقوق بگیران در سال ۹۷ تعیین شد، پایه حقوق وزارت کار در سال ۹۷ یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان تعیین شده بود که در آن زمان برای گذران زندگی و معیشت یک خانواده در سطح متوسط کافی به نظر نمی‌رسید.

پایه حقوق وزارت کار

نکات مهم در تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۹

در مورد حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان نکات مهمی وجود دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

 • عیدی سالانه کارگران از سوی شورای عالی کار و توافق هیأت وزیران به صورت سالانه مشخص می‌شود که مقدار آن برابر با ۲ برابر حداقل حقوق آخرین ماه کارکرد می‌باشد.
 • حق سنوات یعنی علاوه‌بر مطالبات و حقوق معوقه کارمندان، به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین حقوق به کارگر پرداخت شود.
 • در ماه‌های سی و یک روزه مزایا و حقوق بر اساس سی و یک روز محاسبه می‌شود، این به آن معنا است که پایه حقوق براساس ساعات کار روزانه مشخص می‌شود.
 • طبق قانون وزارت کار، کارفرمایان موظف هستند که در ازای انجام کار در ساعات مشخص شده از سوی وزارت کار، به کارمندان و کارگران حقوقی کمتر از حداقل مزد تعیین شده پرداخت نکرده و در صورت تخلف از این قانون باید مابه‌التفاوت را مطابق با حداقل حقوق تعیین شده از سوی وزارت کار پرداخت کند.
 • کارگران برای کار در روزهای جمعه، تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت حقوق دارند و حقوق پرداختی آنها با توجه محاسبه میانگین کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه محاسبه خواهد شد. در هر صورت مبلغ حقوق پرداختی نباید کمتر از حداقل دستمزد قانونی باشد.

شرایط حق برداشت کارفرما از حقوق ماهیانه 

 • مواردی که قانون صراحتا به آن‌ها اشاره کرده است مثل کسورات بیمه
 • در صورت دریافت مساعده از سوی کارگر یا کارمند، کارفرما اجازه دارد که مبلغ مساعده را از حقوق ماهانه وی کسر کند.
 • اقساط وام‌های دریافتی توسط کارگر که طبق ضوابط مربوطه کسر می‌شوند.
 • در صورتی که در اثر اشتباهات محاسباتی مبلغی اضافه بر حقوق پرداخت شده باشد.
 • در صورتی که کارگر یا کارمند در خانه‌های سازمانی اداره یا شرکت دولتی یا خصوصی اقامت داشته باشند، مال‌الاجاره ملک سازمانی (با توجه به توافق طرفین) از حقوق کسر خواهد شد.
 • چنانچه کارگر به هر دلیلی به کارفرمای خود مدیون باشد، کارفرما اجازه دارد در قبال این دین، مبلغ مازاد بر حداقل حقوق را به موجب حکم دادگاه (بعد از اثبات حق دِین بر کارگر) از حقوق او برداشت کند، این در حالی است که این مبلغ نباید از یک چهارم کل حقوق کارگر بیشتر باشد.
 • به کارگرانی که با توافق با سازمان یا نهاد خصوصی یا دولتی به ماموریت‌های خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند، فوق‌العاده ماموریتی تعلق می‌گیرد، مقدار این فوق‌العاده نباید کمتر از حقوق ثابت یا حقوق روزانه کارگر یا کارمند باشد.

تبصره: این نکته دارای تبصره‌ای است که طی آن ماموریت این گونه تعریف شده است:
زمانی که کارگر یا کارمند برای انجام کار با دستور کارفرما حداقل ۵۰ کیلومتر از محل خدمت خود دور شده و یا ناگزیر باشد دست کم یک شب در محل ماموریت توقف داشته باشد.

ماده ۱۴۸ قانون کار : بیمه کارگران و کارمندان

یکی از قوانین مورد بحث وزارت کار، که اکثرا از سوی کارگران وکارفرما مورد سوال واقع می‌شود، ماده ۱۴۸ قانون کار است که به قوانین و مقررات مربوط به بیمه کارگران و کارمندان می‌پردازد. متن ماده ۱۴۸ قانون کار به این شرح است:

کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون موظف هستند که بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران و کارمندان واحد خود اقدام نمایند.

بنابراین طبق این ماده از قانون وزارت کار، کارفرمایان ملزم هستند که کارگران و کارمندان خود را نزد بیمه تامین اجتماعی بیمه کنند و هیچ قراداد و توافقی نمی‌تواند این تکلیف را از کارفرما ساقط کند.
در صورتی که کارفرما از اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار سر باز زده و کارگران و کارمندان واحد صنفی خود را بیمه نکند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق (سهم کارفرما) با توجه به شرایط جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق‌بیمه محکوم خواهد شد.

نحوه تسویه حساب در قانون وزارت کار 99

یکی از دغدغه‌ها و چالش‌ها برای کارگران و کارفرمایان قوانین مربوط به تسویه حساب طبق قانون کار است. چگونگی تنظیم برگه تسویه حساب و یا نحوه تنظیم سوابق کارگران برای مراجع بیمه از جمله مواردی است که در این قانون لحاظ می‌شود. در این بخش به دو عبارت اختصاصی تسویه حساب و تصفیه حساب پرداخته می‌شود.

برای این که معنای اختصاصی هرکدام از این کلمه‌ها را بدانیم بهتر است. طبق قرارداد رسمی و مورد قبول وزارت کار، اساس ارتباط مالی کارگر و کارفرما بر اساس میزان انجام کار تعیین شده در قرارداد و دریافت مزد مطابق با ساعات کاری و قوانین پایه حقوق این وزارتخانه است. یکی دیگر از مواردی که در قراردادهای رسمی به آن اشاره می‌شود مدت زمان کار است.

در کارهای طولانی مدت و با مدت زمان قراردادی بیش از یک ماه، طبق ماده ۳۷ قانون کار حقوق و مزایا باید به صورت ماهانه و مطابق با پایه حقوق وزارت کار و در پایان سال کاری نیز مزایای سالانه و در آخر مدت زمان خدمت مزایای آخر خدمت پرداخت شود.
به این ترتیب آخر هر ماه تسویه حساب ماهانه، آخر هر سال تسویه حساب سالانه و آخر مدت قرارداد تصفیه حساب کلی انجام می‌گیرد. بنابراین زمان تصفیه حساب قرارداد در اتمام زمان قرارداد کار است، در صورتی که قرارداد کار موقتی باشد، در زمان پایان هر قرارداد باید تصفیه حساب کامل انجام شده و قرارداد جدید تمدید شود.

زمان تسویه حساب نیز مطابق با تعاریفی که ارائه شد، به صورت ماهانه برابر با مزد ۳۰ یا ۳۱ روز مطابق با مبلغ تعیین شده در قانون کار به‌علاوه حق مسکن، بن کارگری، حق خواربار، حق اولاد و دیگر مزایا و پاداش‌های توافق شده در قرارداد به صورت تسویه ماهانه خواهد بود. در پایان سال کاری نیز سنوات، عیدی و پاداش سالیانه و همچنین مرخصی استحقاقی کارگران مشخص و تسویه حساب سالانه انجام می‌گیرد.

پایه حقوق وزارت کار

برای انجام تسویه حساب یا تصفیه حساب سندی که به امضای کارگر و کارفرما می‌رسد شامل حقوق و مزایای آن مقطع از قرارداد خواهد بود، برای مثال در مقطع ماهیانه یا سالیانه می‌توان از برگه‌های تسویه یا تصفیه حساب جداگانه استفاده کرد. در صورتی که حقوق و مزایا به حساب کارگر واریز شود سند بانکی اعلام واریز وجه به منزله برگه تسویه حساب است.

از آنجایی که شرایط کاری کارگران و کارمندان حتی در یک مجموعه ممکن است متفاوت از یکدیگر باشد، بهتر است برای هر کارگر برگه تسویه حساب جداگانه‌ای منظور شود و استفاده از برگه‌های تصفیه حساب یا تسویه حساب مشابه برای تمام کارمندان و کارگران در صورت متفاوت بودن شرایط کاری، امری اشتباه است.

نکات مهم قوانین تسویه حساب

 • هنگام تسویه حساب مالی در پایان سال میزان روزهای حضور در محل کار، مرخصی‌های دریافتی، استعلاجی، غیبت‌ها و... مشخص می‌شود، بدهکاری‌ها و بستانکاری‌ها مطابق با اسناد حسابداری روشن شده و مزایای آخر کار مشخص می‌شود.
 • طبق ماده ۲۴ قانون کار، کارگر باید در ازای هر سال خدمت معادل یک ماه حقوق، حق سنوات دریافت کند، برای کارگران با سابقه کار کمتر از یک سال این مقدار برابر با معادل دو و نیم روز حقوق ثابت مطابق با حقوق اعلامی وزارت کار است.
 • به استناد مصوبه ۷۰/۶/۱۲ مجلس شورای اسلامی، برای یک سال خدمت منتهی به پایان سال و یا قرارداد، معادل دو ماه حقوق و برای خدمت کمتر از یک سال به ازای هر ماه خدمت معادل ۵ روز حقوق عیدی و پاداش به کارگر تعلق می‌گیرد.
 • طبق قوانین وزارت کار، هر شخص مجاز به ذخیره تنها ۹ روز مرخصی است، بنابراین باقی مرخصی‌های استفاده نشده باطل می‌شوند، مگر در صورتی که بین کارگر و کارفرما توافقی برای پرداخت بهای روزهای مرخصی صورت گرفته باشد.
  مبنای محاسبه بهای هر روز مرخصی استفاده نشده طبق قانون وزارت کار برابر با یک سی‌ام دریافتی مزایای هر ماه است.
 • در صورت انجام تسویه حساب کلی و توافق برای عدم همکاری و تمدید قرارداد، به استناد ماده ۱۸۷ قانون کار، کارفرما موظف است در صورت درخواست کارگر یا کارمند، گواهی انجام کار با قید مدت زمان اشتغال به کار و نوع انجام خدمت را به صورت کتبی به کارگر تسلیم کند.

اهمیت پیگیری اخبار و قوانین جدید وزارت کار

کارفرمایان گرامی جهت اطلاع از آخرین اخبار مربوط به وضع قوانین اداره کار و مسائل مربوط به بیمه کارگران و نیروهای استخدامی خود باید به صورت مداوم از سایت رسمی اداره کار دیدن کرده و قوانین جدید کار و بخشنامه‌های جدید وزارت کار را مطالعه نمایند.

پیگیری مداوم اخبار و بیانیه‌ها و ابلاغیه‌های جدید وزارت کار به کارفرما و کارگر اجازه می‌دهد تا با اطلاع از قوانین جدید وزارت کار از ضایع شدن حق و حقوق هرکدام از طرفین جلوگیری شود.
دانستن این اخبار و اطلاعیه‌های جدید و یا اشراف داشتن به قوانین کار در شرایطی که بین کارگر و کارفرما مشکلاتی ایجاد شده و یا نیاز به داوری مراجع ذی‌صلاح برای حل مشکلات از جمله مشکلات بیمه، بیمه بیکاری، مزایا و حقوق معوقه و امثال آن، بتوان با استناد به مدارک کامل و جامع از حقوق قطعی خود که در قانون به آن‌ها اشاره شده است دفاع کرد.

در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری از قوانین کار و تبصره و قانون‌های جدید الحاقی دارید، می‌توانید با مراجعه به سامانه الکترونیکی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از آخرین تغییرات و قوانین این وزارتخانه آگاه شوید.
توجه داشته باشید که مراجعه به سایت وزارت کار و مطالعه مقالات و قوانین کار می‌تواند شما را نسبت به حق و حقوقی که به‌عنوان کارگر یا کارفرما طبق قانون از آن بهره‌مند می‌شوید آگاه شده و در زمان استخدام نیروی کار و یا جستجوی شغل مورد نظرتان مسائل مهم قانونی را در قرارداد رسمی وارد کنید.

در اختلافات میان کارگر و کارفرما آنچه مبنای داوری مراجع ذی‌صلاح واقع می‌شود، اسنادی است که مطابق با آخرین تغییرات قوانین کار و توسط وزارت کار تهیه و تنظیم شده‌اند.
بنابراین در صورتی که می‌خواهید یک همکاری قانونی و بدون دردسر داشته باشید بهتر است از قوانین مربوط به حیطه شغلی خود در وزارت کار اطلاع داشته باشید، این قوانین می‌تواند شامل حقوق پایه مطابق وزارت کار، حق بیمه، مسائل مربوط به پرداخت مزایا و پاداش ها و همچنین شرایط دریافت بیمه بیکاری و امثال آن باشد.

تیم کارلیب در تلاش است تا با ایجاد فضایی امن و تخصصی برای کارفرما و کارجو فراهم سازد تا پروسه استخدام از یک کار فرسایشی و زمان‌بر به یک امر کاملا تخصصی و آزمون محور تبدیل شود.
همچنین در کارلیب سعی شده است کارجویانی که رزومه مناسبی برای ارائه ندارند، بتوانند در این سامانه آزمون محور، توانایی‌ها و مهارت‌های خود را در معرض دید کارفرمایانی قرار دهد که به دنبال استخدام نیروی متخصص و حرفه‌ای هستند.

آرمینا رستمی کیا
۲ دیدگاه
در بحث‌‌ پیرامون این مقاله شرکت کنید!

 • بهرام گودرزی
  ۱۶ آذر ۱۳۹۹، ۰۹:۱۴

  الان کی آخه به قانون وزارت کار و… عمل میکنه. همه صاحب کارا هرجور دلشون میخواد و عشقشون میکشه حقوق کارگر بدبخت حساب میکنن
  دستمونم به هیج جا بند نیست. قرارداد کار ۱ماهه مینویسن. بیمه نمیکنن…هزارتا کلک میزنن…
  همه از بی کاری ما دارن استفاده میکنن
  نمیتونیم شکایت کنیم؟ کجا باید شکایت کنیم از کارفرما؟
  من الان یه ماهه اخراج شدم

  • فاطمه ولی محمدی
   ۱۶ آذر ۱۳۹۹، ۰۹:۱۷

   به امید روزی که همه پایبند به قانون باشیم
   دوست عزیز ، شما میتونید برای حل مشکلتون به مقاله “راهنمای کامل نحوه شکایت کارگر از کارفرما” مراجعه بفرمایید
   روی لینک زیر کلیک کنید
   https://karlib.com/blog/dismissed-employee-salary/