کارفرما

کارفرما، شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر و یا کارمند به درخواست او در مقابل دریافت حق‌ مزد کار می‌کند.

به عبارتی مدیران و مسئولان و به‌طور عموم تمامی افرادی که عهده‌دار اداره امور هستند و افرادی را به جهت دستیابی به اهداف مورد نظر خود به استخدام درمی‌آورند به اصطلاح کارفرما نام می‌گیرند.

کارفرما جهت نیل به اهداف، افرادی را استخدام و بر طبق اصول و قوانین کاری رفتار می‌کند. کارفرما به صاحب کار یا پروژه نیز اطلاق می‌شود.

هنر رهبری سازمانی
اصول مدیریت کسب و کار

هنر رهبری سازمانی

در دنیای امروز که کسب و کارها و سازمان‌ها با چالش رقابتی بالایی روبرو هستند، نقش رهبری سازمانی بسیار مهم است. رهبری عامل مهمی برای موفقیت سازمانی محسوب می‌شود....