اصول مدیریت کسب و کار

مدیریت کسب‌ و‌ کار، فعالیت‌های مرتبط با راه‌اندازی شرکت مانند کنترل، هدایت، نظارت، سازماندهی و برنامه‌ریزی را شامل می‌شود.

برخی عملکردهای کلی مدیریت کسب و کار شامل: برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، استخدام کارکنان، جهت‌دهی امور، کنترل و بودجه‌بندی می‌شوند.

پیدا کردن فرد مناسب جهت انجام کارهای مختلف بخش بسیار مهمی از مدیریت کسب و کار است.

تعیین مشاغل مورد نیاز، آماده‌سازی تعاریف کارها، انتخاب و آماده‌سازی از جمله بخش‌های مختلف کار یک مدیر است.

یک مدیر خوب معیارهایی از قبیل تنوع، اخلاق، سیاست و سایر پارامترهای مورد نیاز برای هر کار را در محیط کسب و کارش تشخیص می‌دهد.

ساختار سازمانی چیست؟
اصول مدیریت کسب و کار

ساختار سازمانی چیست؟

آیا تا به ‌حال نام ساختار سازمانی به گوشتان خورده است؟ می‌دانید ساختار سازمانی چیست؟ اطلاعاتی دراین‌باره دارید؟ اصلاً می‌دانید در کجا و در چه شرایطی کاربرد دارد؟ ساختار...